BlogSajam zaštite životne sredine

22 фебруара, 2020

Naša kompanija je od 10. do 12. oktobra učestvovala na Međunarodnom sajmu energetike i životne sredine u Beogradu.

Sajam je okupio veliki broj učesnika iz oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na „zelenu ekonomiju“, tj. na preduzećima iz oblasti reciklaže, obnovljivih izvora energije i upravljanja otpadom, gde naša kompanija zauzima važno mesto.

Učešćem na EcoFair-u  uticali smo u podizanju svesti o važnosti reciklaže i primarne selekcije, budući da je pored proizvodnje proizvoda od plastike, reciklaža delatnost kojom se bavimo.

Sajamsku manifestaciju iskoristili smo za susrete sa svojim poslovnim partnerima kao i za promociju proizvodnog asortimana. U okviru našeg komunalnog programa nalaze se i tri nova proizvoda, koja su izazvala velko interesovanje kod kupaca, a to su: Plastični kontejner 770 lit, Plastični kontejner 660 lit i Kanta za smeće 360 lit.