BlogCentralni sistem

24 маја, 2021

Centralni sistem za internu distribuciju

Posle dužeg vremena pripreme nove opreme, hale i obučavanja radnika, centralni sistem za internu distribuciju materijala je pušten u rad.
Trenutno imamo 10 silosa u kojima se svakog momenta skladišti 210 t različitih sirovina.

Od silosa do mašina vode inox cevi od nerđajućeg čelika dužine 6000m, a gravimetrijskim dozatorima se precizno dozira šest komponenti za svaku mašinu. Time je procenat greške smanjen na minimum, kontrola se obavlja dosta lakše, prati se potrošnja materijala a kvalitet proizvoda je znatno poboljšan.

Takođe, hale su nam dobile na prostoru jer se materijal više ne nalazi pored mašina I svaki radnik je osloboljen dodatne obaveze merenja materijala. Do punjenja silosa dolazi putem automatizovanog sekača koji seče dzakove I puni silose materijalom.Težimo ka tome da usavršavamo naše poslovanje investiranjem u kvalitetna rešenja kako bi olakšali rad zaposlenih u našoj kompaniji.