HomeKomposter 420l

https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2023/10/Komposter-420l.png
https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2021/03/volume70.png
Zapremina:

420 L; proširivo sa 210 l  modulima

https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2021/03/dimensions70.png
Dimenzije:

805 x 805 x 826 mm

https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2021/03/kg70.png
Težina:

7.1 kg

https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2021/03/material70.png
Materijal:

PP Copolymer

https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2023/10/Komposter-420l.png
https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2021/03/volume70.png
Zapremina:

420 L; proširivo 210l modulima

https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2021/03/kg70.png
Težina:

7.1 kg

https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2021/03/dimensions70.png
Dimenzije:

805 x 805 x 826 mm

https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2021/03/material70.png
Materijal:

PP Copolymer

Karakteristike

– Optimalna vlažnost i aeracija
– Bočne i donje rupe omogućavaju aeraciju nagore dok sprečavaju preterano vlaženje
– Otvorena baza omogućava razmenu mikroorganizama
– Veliki poklopac sa integrisanom bravom otpornom na vetar
– Velika vrata za lako oslobađanje komposta
– Unutrašnja rebra ojačavaju strukturu
– Jednostavno sastavljanje bez alata

Tehnička specifikacija
https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2023/10/Tehnicki-Crtez.png
Ventilacija i ovlaživanje
https://plastikgogic.rs/wp-content/uploads/2023/10/Komposter-aeration.jpg
Tehnička specifikacija
Boje

Komposter Plastik Gogic
Komposter Plastik Gogic Indjija
Komposter Indjija