Adresa
MNG PLASTIK GOGIĆ 22320 Indjija,
Kralja Petra I 227, Srbija
Telefon
+381 (22) 561-674
+381 (22) 555-306
Fax
+381 (22) 552-141
e-mail
office@plastikgogic.rs

DIREKTOR
Slobodan Gogić

KOMERCIJALNI SEKTOR

*Rukovodilac komercijalnog sektora
Žarko Bogovac –  z.bogovac@plastikgogic.rs

PRODAJA

Vladislav Živković – v.zivkovic@plastikgogic.rs
Marija Kontić – marija.kontic@plastikgogic.rs
Tijana Jeftić – tijana.jeftic@plastikgogic.rs
Martina Buđanovčanin – martina.budjanovcanin@plastikgogic.rs

SEKTOR LOGISTIKE I NABAVKE

Dragana Janković – d.jankovic@plastikgogic.rs
Žarko Živković – zarko.zivkovic@plastikgogic.rs

SEKTOR MARKETINGA

Dragana Janković – d.jankovic@plastikgogic.rs

SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Dragomir Popović – dragomir.popovic@plastikgogic.rs

FINANSIJSKI SEKTOR

*Rukovodilac finansijskog sektora:
Mira Džunić – finansije@plastikgogic.rs

RAČUNOVODSTVO

Jelena Baričak – jelena.baricak@plastikgogic.rs
Biljana Jovanović – biljana.jovanovic@plastikgogic.rs

SEKTOR OPŠTIH POSLOVA

Slađana Jajić – sladjana.jajic@plastikgogic.rs
Olgica Krivošija – olgica.krivosija@plastikgogic.rs

PROIZVODNI SEKTOR

*Rukovodilac proizvodnog sektora
Goran Gogić  – g.gogic@plastikgogic.rs

*Šef proizvodnog sektora
Siniša Marinković – sinisa.marinkovic@plastikgogic.rs

SEKTOR KONTROLE KVALITETA

Nikola Radaković – nikola.radakovic@plastikgogic.rs