BlogNovi proizvodiMarkeri za plastične kante sa 2 točka

април 29, 2021

Novo u ponudi: Markeri za plastične kante sa 2 točka

Kompanija Plastik Gogić se pridružuje naporima u očuvanju životne sredine i pomoći hendikepiranima!

Jedan od malih ali korisnih doprinosa mogu biti i markeri za vizuelno obeležavanje kanti za separaciju smeća. Na ovaj način korisnicima se, različitom bojom markera, sugeriše vrsta otpada koji se odlaže u određenu kantu.

Posebna prednost ovih markera je i ta što, pored boje, na njima postoji i natpis ispisan Brajevom abecedom, čime je i slabovidim osobama olakšano da daju svoj doprinos u separaciji otpada.

Markeri za plastične kante lako mogu biti ugrađeni na sve poklopce naših kanti sa 2 točka, sa Lip Handle ručicom (Premium i Urban serija).

Važno: Upotreba obojenih markera, za razliku od čitavih kanti u određenoj boji, dozvoljava i veće učešće recikliranih materijala u proizvodnji kanti – reciklirani materijali se mnogo teže mogu obojiti, a na ovaj način za tim prestaje potreba. U slučaju da i Vi, kao korisnik naših proizvoda, odaberete kantu za otpad u tamno sivoj boji, sa ili bez obojenih markera, omogućavate nam da većom upotrebom recikliranih materijala zajednički damo izuzetan doprinos očuvanju životne sredine!