HomeRešenja za separaciju otpada

Savremena rešenja za odvajanje otpada prema različitim zahtevima krajnjih korisnika.
Harmony Komposter
60l
Harmony Komposter
  • Zapremina: 420l
  • proširivo sa 210 l modulima
Plastični kontejneri i kante za bio otpad
Plastični kontejneri i kante za bio otpad
  • Kontejneri: 660lt, 770lt, 1100lt
  • Kante: 120lt, 140lt, 240lt
Reciklažni set SELECTA
Reciklažni set SELECTA
  • Dimenzije: 1388 x 368 x 813 mm
  • Broj unutrašnjih posuda: 4
Reciklažna zvona za separaciju smeća
60l
Reciklažna zvona za separaciju smeća
  • od 1.5 m3
  • do 4.7 m3